Rusta och Matcha

Rusta & Matcha för dig som är arbetssökande!

Vi på LvL Bemanning ger dig möjlighet att få personlig coaching där vi arbetar tillsammans för att matcha dig till din nya arbetsplats eller en lämplig utbildning.  Vi hjälper dig hitta rätt genom våra engagerade och kunniga jobbcoacher så du kan känna dig trygg.

Hur ser rusta och matcha ut för dig som är arbetssökande?
Första steget är att vi bjuder in dig till ett uppstartsmöte där vi lär känna varandra och påbörjar din resa. Vår målsättning är att hitta en väg till arbete eller utbildning på ett effektivt sätt. Rusta och Matcha ger oss möjlighet att vägleda och coacha dig till din nya anställning utifrån dina behov och möjligheter där du får utvecklas och nå din fulla potential.

Hur kan LvL Bemanning hjälpa dig?

 • Du får en personlig coach som kommer att hjälpa och stötta dig i din resa.
 • Tillsammans med coachen kommer du sätta en plan som är bäst lämpad och anpassad efter dina drömmar och ambitioner.
 • Lära dig att skriva unikt Personligt brev och CV
 • Hjälpa dig sätta en individuell handlingsplan för hur du kommer vidare.
 • Arbetsintervjuträning och teknik
 • Informera om olika verktyg för jobbsökandet som hjälper dig i din sökning
 • Lära dig Linkedin som är ett verktyg för att hitta potentiella arbetsgivare
 • Informera om relevanta workshops, seminarier och arbetsmässor.

Vem är berättigad till tjänsten Rusta och matcha?  

Är du är inskriven på arbetsförmedlingen kan du enkelt veta om du har Rusta och matcha. Det du behöver göra är att ta kontakt med Arbetsförmedlingen via mail, telefon eller chatta med dem direkt och fråga. Har du rätt till Rusta och Matcha kan du enkelt välja oss som leverantör med vårt KA- nummer. 

Vi finns idag i:
Eskilstuna: KA-10073435  

Tillsammans med vår samarbetspartner Sweajobb gör vi det möjlighet för dig! Sweajobb är vår kvalitetssamordnare och kundservice.

Kom igång med Rusta och Matcha

 1. Ta kontakt med din handläggare på arbetsförmedlingen.
 2.  Ange  KA-10073435.
 3. Klart! Tillsammans skapar vi bra förutsättningar och en individuell plan för dig.

Vill du få hjälp direkt?