Arbetsgivare

Helhetslösning för arbetsgivare

Bemanning & Rekrytering

På LvL Bemanning strävar vi efter att tillhandahålla våra kunder kompetenta medarbetare i enlighet med de behov och efterfrågan som uppstår inom deras verksamhet. Vår primära metod är att selektera arbetssökande inom motsvarande områden för att säkerställa en hög grad av expertis och relevans. Vårt tillvägagångssätt involverar en digitaliserad rekryteringsprocess där vi aktivt och strategiskt hanterar urvalet av konsulter för att möta dessa krav med precision och effektivitet.

Genom denna metod förbättrar vi våra kunders rekryteringsprocess med kvalitet och säkerhet. Vi värnar om våra relationer genom regelbunden uppföljning för kundnöjdhet. LvL hanterar även all administrativ process för våra konsulter samt erbjuder utbildning genom webbinarier och workshops för att rusta dem inför tjänsten.Rekytering för arbetsgivare

Genom noggrant utval av kompetenta kandidater erbjuder vi en effektiv rekryteringsprocess anpassad efter ditt företags specifika behov. Vi förstår vikten av att undvika felrekrytering och strävar efter att minimera din tidsinvestering i rekryteringsprocessen. På så vis kan du fullt ut fokusera på verksamhetsutveckling.

Tryck här för att få reda på våra processer gentemot kunder

Tidseffektiv rekryteringsproces

Kvalitativt urval av kandidater

Du är med på resan, men ändå inte

Vill du få hjälp direkt?